Record details

Title
    Alpinotype ultrabasite on the SE part of the Bohemian Massif
Other titles
    Alpinotypní ultrabazika jihovýchodního okraje Českého masivu