Record details

Title
    Annotated bibliography of trilobite works from 1770 to 1800
Statement of responsibility
    James St. Jean
Author
    Jean, James St.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Trilobite Papers
Vol./nr.
    Vol. 12
Pages
    p. 29-32
Year
    2000
Notes
    8 obr.
    il.
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčil Dr. P. Budil
    Zkr. název ser.: Trilobite Pap.
Subject group
    Barrandien
    bibliografie
    biografie
    biografie - Born, Ignác
    biografie - Kinský, Franz Joseph
    biografie - Reuss, F. A.
    biografie - Zeno, Franciscus
    historie geologie
    muzeum
    paleozoikum
    pražská pánev
    Trilobita
Geographical name
    ČR-Čechy
    SRN
    Velká Británie
Keyword
    1770
    1800
    Annotated
    Bibliography
    Trilobite
    Works
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012