Record details

Title
    Aplikace počítačového modelování při využívání geotermální energie
Other titles
    Use of computer modeling in geothermal energy utilization
Author
    Lukeš, Petr
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Vol./nr.
    Č. srpen
Pages
    4
Year
    2008
Thesaurus term
    Geothermal energy, heat pumps, modeling software
Keyword
    Aplikace
    Energie
    Geotermální
    Modelování
    Počítačového
    Využívání
Abstract (in czech)
   Zhodnocení modelovacích SW při návrhu systému tepelných čerpadel.
Abstract (in english)
   Use of computer modeling in geothermal energy utilization
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014