Record details

Title
    Barrande in the field
Statement of responsibility
    Vladimír Plas
Author
    Plas, Vladimír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Trilobite Papers
Vol./nr.
    Vol. 11
Pages
    p. 11
Year
    1999
Notes
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčil Dr. P. Budil
    Zkr. název ser.: Trilobite Pap.
Subject group
    Barrandien
    biografie
    biografie - Barrande, Joachim
    terénní výzkum
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Barrande
    Field
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012