Record details

Title
    Biostratigrafický výzkum jeskyně Za Křížem u Sv. Jana pod Skalou
Statement of responsibility
    Vojen Ložek, Ivan Horáček
Other titles
    Biostratigraphical exploration of the cave "Za křížem" (Barrandian)
Author
    Horáček, Ivan
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Source title - serial
    Bohemia centralis
Vol./nr.
    Roč. 22
Pages
    s. 111-125
Year
    1993
Notes
    1 obr., 3 tab., 8 bibl.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Bohemia cent.
Subject group
    biostratigrafie
    chronostratigrafie
    holocén
    kvartér Českého masivu
    Mollusca
    ochrana přírody
    sedimenty jeskynní
    Vertebrata
Geographical name
    ČR-Čechy
    Svatý Jan pod Skalou
Keyword
    Biostratigrafický
    Jana
    Jeskyně
    Křížem
    Skalou
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012