Record details

Title
    Carnian terebratulid brachiopods from the Slovak Karst (SE Slovakia)
Statement of responsibility
    Miloš Siblík
Author
    Siblík, Miloš
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 2
Pages
    s. 109-145
Notes
    10 obr.,12 diagr.,9 pl.,23 bibl.
Subject group
    Brachiopoda
    carn
    popis organismu
    Slovenský kras
    taxonomie
    trias-svrchní
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Brachiopods
    Carnian
    Karst
    Slovak
    Slovakia
    Terebratulid
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012