Record details

Title
    Chemismus karbonátů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 6, -
Pages
    s. 207-209
Year
    1998
Notes
    Projekt: GA205/97/0514, GA ČR
    Překlad názvu: Chemistry of the carbonates of the uranium deposit Okrouhlá Radouň
    Rozsah: 3 s.
Keyword
    Chemismus
    Karbonátů
    Ložiska
    Okrouhlá
    Radouň
    Uranového
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012