Record details

Title
    Contribution of logging methods to a study of mechanical properties of metamorphic rock massif Escambray
Statement of responsibility
    José-Tomas Gonzáles, Stanislav Mareš
Other titles
    Příspěvek karotáže ke studiu mechanických vlastností metamorfovaného horninového masívu Escambray
Author
    Gonzáles, José-Tomas
    Mareš, Stanislav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    č. 3
Pages
    s. 321-338
Year
    1989
Notes
    2 obr., 4 tab., 4 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    interpretace dat
    karotáž
    karotáž gama
    karotáž gama-gama
    laboratorní zkoušky hornin
    mechanika hornin
    metamorfika
    metoda neutron-neutronová
    metoda odporová
    polní zkoušky hornin
    stavby vodní
    zkouška laboratorní
Geographical name
    Gavilanes
    Kuba
Keyword
    Contribution
    Escambray
    Logging
    Massif
    Mechanical
    Metamorphic
    Methods
    Properties
    Rock
    Study
Abstract (in czech)
   Na lokalitě Gavilanes v oblasti metamorfovaného masívu Escambray se uskutečnil inženýrsko-geologický průzkum pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro-Cuba. Horniny této oblasti jsou epizonálně až mesozonálně metamorfované, tj. převážně vápnité břidlice s příměsí sericitu a kvarcitu, často s proměnlivým obsahem grafitu. V osmi průzkumných vrtech hlubokých 50 až 100 m byly použity tyto karotážní metody: gama karotáž, gama-gama karotáž, neutron-neutron karotáž, karotáž magnetické susceptibility, odporová karotáž potenciálovou metodou a proudová karotáž s fokusací pole. Na vrtných jádrech se průběžně určoval výnos jádra, index RQD, úhel foliace a na vybraných vzorcích vrtných jader se měřily fyzikální a mechanické parametry v laboratorních podmínkách
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012