Record details

Title
    Čs. vodní hospodářství v tržních podmínkách
Statement of responsibility
    Jan Zeman
Author
    Zeman, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 42, č. 10
Pages
    s. 292-294
Year
    1992
Notes
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Subject group
    ekonomika surovin
    normy
    ochrana podzemní vody
    vodní hospodářství
Geographical name
    ČSFR
Keyword
    Čs
    Hospodářství
    Podmínkách
    Tržních
    Vodní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2006
Import date
    8. 8. 2012