Record details

Title
    D.2. mechanism of soil acidification - trends, present situation and future prediction, including liming. Aplication of the MAGIC model at Krkonose and Slavkov Forest mountains
Other titles
    D.2. Mechanismus poškození půd kyselou depozicí - průběh, současný stav a predikce budoucnosti včetně vápnění. Aplikace modelu MAGIC na Krkonoše a Slavkovský les