Record details

Title
    D.2. Mechanismus poškození půd kyselou depozicí - průběh, současný stav a predikce budoucnosti včetně vápnění. Aplikace modelu MAGIC na Krkonoše a Slavkovský les
Other titles
    D.2. mechanism of soil acidification - trends, present situation and future prediction, including liming. Aplication of the MAGIC model at Krkonose and Slavkov Forest mountains
Author
    Hruška, Jakub
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2005
Source title - monograph
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví
Thesaurus term
    soil acidifcation, long-term trends, MAGIC model, liming
Keyword
    Aplikace
    Budoucnosti
    D.2
    Depozicí
    Krkonoše
    Kyselou
    MAGIC
    Mechanismus
    Modelu
    Poškození
    Predikce
    Průběh
    Půd
    Slavkovský
    Současný
    Stav
    Vápnění
    Včetně
Abstract (in czech)
   Je popisován mechanismus poškození půd kyselou depozicí - průběh, současný stav a predikce budoucnosti včetně vápnění. Aplikace modelu MAGIC na Krkonoše a Slavkovský les.
Abstract (in english)
   D.2. mechanism of soil acidification - trends, present situation and future prediction, including liming. Aplication of the MAGIC model at Krkonose and Slavkov Forest mountains
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014