Record details

Title
    Dendrochronologie kuželu blokovobahenních proudů na západním svahu Travného (1 203 m) (Moravskoslezské Beskydy)
Statement of responsibility
    Karel Šilhán
Other titles
    Dendrochronology of debris flows fan on the western slope of Mt. Travný (1 203 m) (the Moravskoslezské Beskydy Mts.)
Author
    Šilhán, Karel
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Vol./nr.
    Roč. 57, č. 3
Pages
    s. 265-270
Year
    2008
Notes
    1 obr., 1 diagr., 2 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Classfication no.
    55(1)
    550.9
    551.4
    551.7
Conspectus category
    55
    56
Subject group
    bahenní proud
    dejekční vějíř
    dendrochronologie
    dřevo fosilní
    geomorfologie
    kvartér Českého masivu
    recent
    suťový proud
Geographical name
    Morava (Česko)
    Moravskoslezské Beskydy (Česko a Slovensko)
    Travný (Moravskoslezské Beskydy, Česko)
Keyword
    203
    Beskydy
    Blokovobahenních
    Dendrochronologie
    Kuželu
    Moravskoslezské
    Proudů
    Svahu
    Travného
    Západním
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 11. 2009
Import date
    8. 8. 2012