Record details

Title
    Diagram stratigrafické separace - jednoduchá pomůcka pro analýzu zlomů v barrandienu
Other titles
    Stratigraphic separation diagram - tool for fault analysis in the Barrandian area
Author
    Janečka, Jiří
    Knížek, Martin
    Melichar, Rostislav
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti, Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca
Pages
    2
Notes
    Akce: 2009 ; Bratislava
Thesaurus term
    barrandian
    faults
    Stratigraphic separation diagram
Keyword
    Analýzu
    Barrandienu
    Diagram
    Jednoduchá
    Pomůcka
    Separace
    Stratigrafické
    Zlomů
Abstract (in czech)
   Diagram stratigrafické separace - jednoduchá pomůcka pro analýzu zlomů v barrandienu umožňuje stanovit geometrii zlomové plochy a pohybu podél zlomu na základě povrchovývh dat.
Abstract (in english)
   Stratigraphic separation diagram - tool for fault analysis in the Barrandian area - enable us to determine geometry of fault surphace as well as movement along the fault using surface data.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012