Record details

Title
    Dialectric anisotropy in relaxor ferroelectric Pb0.775La0.15Zr0.4Ti0.6O3
Other titles
    Dialektrická anizotropie v feroelektriku Pb0.775La0.15Zr0.4Ti0.6O3
Author
    Buixaderas, Elena
    Drahokoupil, Jan
    Kamba, Stanislav
    Kosec, Maria
    Laufek, František
    Petzelt, Jan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Applied Physics Letters
Vol./nr.
    Roč. 91, č. September
Pages
    3
Year
    2007
Thesaurus term
    spectroscopy, diffraction, perovskite
Keyword
    Anisotropy
    Dialectric
    Ferroelectric
    Pb0.775La0.15Zr0.4Ti0.6O3
    Relaxor
Abstract (in czech)
   Byla vyřešena krystalová strukura nové perovskitové fáze Pb0.775La0.15Zr0.4Ti0.6O3. Stanoveny byly také vybrané fyzikální vlastnosti fáze.
Abstract (in english)
   The crystal structure and selected physical properties of new perovskite phase Pb0.775La0.15Zr0.4Ti0.6O3 were determined.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014