Record details

Title
    Distribution of trace elements in several ombotrophic peatbogs of the Bohemian Massif
Statement of responsibility
    Vojtěch Ettler
Author
    Ettler, Vojtěch
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    Vol. 41, no. 2
Pages
    p. 91-93
Year
    1997
Notes
    2 obr., 3 diagr., 7 bibl.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    chemické vlastnosti
    holocén
    kvartér extraglaciálních oblastí Českého masivu
    mangan
    olovo
    prostředí humidní
    rašeliniště
    sedimenty organické
    železo
Geographical name
    ČR-Čechy
    Jizerské hory-Bílá Smědá
    Krkonoše-Pančavská louka
    Krkonoše-Úpské rašeliniště
    Krušné hory-Pod Jelení horou
    Šumava-Jezerní slať
Keyword
    Bohemian
    Distribution
    Elements
    Massif
    Ombotrophic
    Peatbogs
    Several
    Trace
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012