Record details

Title
    Emerald mineralization in the Kafubu area, Zambia. Bulletin of Geosciences
Other titles
    Smaragdová mineralizace v oblasti Kafubu, Zambie.
Author
    Pecina, Vratislav
    Seifert, Antonín
    Vrána, Stanislav
    Zachariáš, J.
    Zwaan, J.
    Žáček, Vladimír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. Vol. 79, č. No. 1
Pages
    40
Year
    2004
Thesaurus term
    research, emerald mineralization, Kafubu area, Zambia
Keyword
    Area
    Bulletin
    Emerald
    Geosciences
    Kafubu
    Mineralization
    Zambia
Abstract (in czech)
   geologický, mineralogický, geochemický a strukturní výzkum smaragdové mineralizace v oblasti Kafubu, Zambie
Abstract (in english)
   geological, mineralogical, geochemical and structural research of emerald mineralization in the Kafubu area, Zambia
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014