Record details

Title
    Formation of groundwater chemical composition in collectors of the Most part of the North Bohemian Brown-Coal Basin
Other titles
    Tvorba chemického složení podzemní vody v kolektorech mostecké části severočeské hnědouhelné pánve