Record details

Title
    Formation of Holocene scree breccia in Central Bohemia and their destruction by erosion
Other titles
    Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení