Record details

Title
    Geofyzikální měření ve vrtech pro určení zón s mineralizací bauxitu
Other titles
    Geophysical logging for determining zones of bauxite mineralization