Record details

Title
    Geofyzikální měření zvýšeného obsahu uranu na opuštěných těžených lokalitách uranových rud na vybraných území Krkonošského národního parku
Other titles
    Geophysical measurement of the uranium in abandoned uranium mines on selected areas of the Krkonoše National Park
Author
    Mrázová, Štěpánka
    Skácelová, Zuzana
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Opera Corcontica
Vol./nr.
    Roč. 47, č. Suppl. 1
Pages
    10
Year
    2010
Thesaurus term
    uranium mining,Krkonoše-Jizera crystalline complex,U-deposit,Harrachov,Medvědín,gamma-ray spectrometry,uranium concentration,stream sediments
Keyword
    Geofyzikální
    Krkonošského
    Lokalitách
    Měření
    Národního
    Obsahu
    Opuštěných
    Parku
    Rud
    Těžených
    Uranových
    Uranu
    území
    Vybraných
    Zvýšeného
Abstract (in czech)
   Distribuce uranu v půdách v blízkosti bývalých těžených uranových mineralizací Harrachov-Rýžoviště a Medvědín, které se nacházejí na území Krkonošského národního parku. Mobilní forma uranu jako možná druhotná kontaminace. Měření geofyzikální metodou gamaspektrometrie.
Abstract (in english)
   Geophysical measurement of the uranium in abandoned uranium mines on selected areas of the Krkonoše National Park
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014