Record details

Title
    Geofyzikální metody umožňující sledovat změny vlhkosti ve vadózní zóně písčitých sedimentů
Other titles
    Geophysical methods able to detect changes in the moisture content of the vadose zone in sandy sediments
Author
    Dohnal, Jiří
    Jáně, Zdeněk
    Kněz, Jaroslav
    Mareš, Stanislav
    Zima, Ladislav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Transactions of the Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 2
Pages
    9
Year
    2004
Thesaurus term
    geophysical methods
    moisture
    vadose zone
Keyword
    Geofyzikální
    Metody
    Písčitých
    Sedimentů
    Sledovat
    Umožňující
    Vadózní
    Vlhkosti
    Změny
    Zóně
Abstract (in czech)
   Geofyzikální metody, vlhkost ve vadózní zóně, písčité sedimenty
Abstract (in english)
   Geophysical methods, moisture content of the vadose zone, sandy sediments
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012