Record details

Title
    Geofyzikální modely svahových deformací
Author
    Bláha, P.
    Müller, Karel
Conference
    Development of seismology, engineering geophysics and geotechnique/13. : 30.03.2004-01.04.2004 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 2
Pages
    s. 39-47
Year
    2004
Notes
    Překlad názvu: Geophysical Models of Slope deformations
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    geophysics
    slope deformations
Keyword
    Deformací
    Geofyzikální
    Modely
    Svahových
Abstract (in czech)
   Dlouhodobý geofyzikální průzkum v České republice umožnil popsat fyzikální změny ve svahových deformacích a sestavit modely pro jejich různé typy. Tyto modely umožňují intrepretaci geofyzikálních měření a poskytují potřebné informace pro jejich sanaci.
Abstract (in english)
   The multiyear geophysical investigations of the slope deformations in the Czech Republic have enabled to find the physical property changes in the rock massif. The exhibited model curves evoke the way to interpreting geophysical measurements with aim the giving necessary information for the projects of the slide corrections.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012