Record details

Title
    Giant Mountains and pollenanalytical research: New results and interesting palaeobotanical findings
Statement of responsibility
    Vlasta Jankovská
Other titles
    Geoecological problems of the Giant Mountains : proceedings of the international conference : Svoboda nad Úpou, Krkonoše National Park - Czech Republic, 3rd - 5th October 2006 (Variant.)
    Geoekologické problémy Krkonoš : sborník příspěvků z mezinárodní konference : Svoboda nad Úpou, Krkonošský národní park - Česká republika, 3. - 5. října 2006 (Variant.)
    Krkonoše a pyloanalytický výzkum: nové výsledky a zajímavé paleobotanické nálezy
Author
    Jankovská, Vlasta, 1942-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Opera corcontica
Vol./nr.
    Roč. 44/1
Pages
    s. 227-242
Year
    2007
Notes
    2 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Opera corcont.
Classfication no.
    55(1)
    551.7
    561
Conspectus category
    56
Subject group
    analýza pylová
    eocén
    holocén
    jezero ledovcové
    krajina
    křída
    kvartér Českého masivu
    paleoekologie
    palynologie
    pleistocén
    redepozice
    terciér
    transport větrný
    vegetace
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Krkonoše (Česko a Polsko)
    Labský důl (Krkonoše)
Keyword
    Findings
    Giant
    Interesting
    Mountains
    New
    Palaeobotanical
    Pollenanalytical
    Research
    Results
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012