Record details

Title
    Gibbsit z kamenolomu Mokrá u Žlutic
Statement of responsibility
    Jiří Svejkovský, Zdeněk Dvořák
Author
    Dvořák, Zdeněk
    Svejkovský, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 10
Pages
    s. 333-334
Year
    2002
Notes
    2 fot., 4 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    dajka
    gibbsit
    kámen stavební
    krystalová struktura
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    parageneze
    vulkanity Doupovských hor
Geographical name
    ČR-Čechy
    Mokrá (Karlovy Vary)
Keyword
    Gibbsit
    Kamenolomu
    Mokrá
    Žlutic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012