Record details

Title
    Graphitization of organic matter and fluid-deposited graphite in Palaeoproterozoic (Birimian) black shales of the Kaya-Goren greenstone belt (Burkina Faso, West Africa)
Statement of responsibility
    B. Kříbek, I. Sýkorová, V. Machovič and F. Laufek
Author
    Kříbek, Bohdan, 1946-
    Laufek, František
    Machovič, Vladimír
    Sýkorová, Ivana, 1969-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of metamorphic geology
Vol./nr.
    Vol. 26, no. 9
Pages
    p. 937-958
Year
    2008
Notes
    15 obr., 2 pl., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. metamorph. Geol.
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    asociace minerální
    difrakce rentgenová
    facie zelených břidlic
    grafitizace
    hydrotermální podmínky
    izotopy C
    krystalinita
    metamorfóza
    metasedimenty
    odrazivost
    organická substance
    proterozoikum
    spektrometrie Ramanova
Geographical name
    Burkina Faso
Keyword
    Africa
    Belt
    Birimian
    Black
    Burkina
    Faso
    Fluid-deposited
    Graphite
    Graphitization
    Greenstone
    Kaya-Goren
    Matter
    Organic
    Palaeoproterozoic
    Shales
    West
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012