Record details

Title
    Graphitization of organic matter and fluid-deposited graphite in Palaeoproterozoic (Birmian) black shales of the Kanya-Goren greenstone belt (Burkina Faso, West Africa)
Author
    Kříbek, B.
    Laufek, F.
    Machovič, Vladimír
    Sýkorová, Ivana
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Metamorphic Geology
Vol./nr.
    Roč. 26, č. 9
Pages
    s. 937-958
Year
    2008
Notes
    Projekt: IAA300460510, GA AV ČR
    Překlad názvu: Grafitizace organické hmoty a grafitu vzniklého z fluid v paleoproterozoických (Birmian) černých břidlicích Kanya-Goren greenstone pásu (Burkina Faso, West Africa)
    Rozsah: 22 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    birimian
    crystallinita
    graphite
Keyword
    Africa
    Belt
    Birmian
    Black
    Burkina
    Faso
    Fluid-deposited
    Graphite
    Graphitization
    Greenstone
    Kanya-Goren
    Matter
    Organic
    Palaeoproterozoic
    Shales
    West
Abstract (in czech)
   Výzkum ukázal, že uhlíkatá hmota v sub-greenschist a greenschist faciích metamorfních hornin z Birimianu obsahuje směs uhlíkatých fází rozdílného uspořádání a struktury. Byl popsán vznik fází grafitu.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012