Record details

Title
    Graptolite and conodont biostratigraphy of the upper Telychian-lower Sheinwoodian (Llandovery-Wenlock) strata, Jabalon River section, Corral de Calatrava, central Spain
Author
    Gutiérrez-Marco, J. C.
    Loydell, D. K.
    Sarmiento, G. N.
    Štorch, Petr
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geological Magazine
Vol./nr.
    Roč. 146, č. 2
Pages
    s. 187-198
Year
    2009
Notes
    Projekt: KSK6005114, GA AV ČR
    Překlad názvu: Graptolitová a konodontová biostratigrafie vrstev svrchního telychu a spodního sheinwoodu (llandovery a wenlock)na profilu Jabalón River, Corral de Calatrava, střední Španělsko
    Rozsah: 12 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    biostratigraphy
    Central Iberian Zone (Spain)
    Conodonta
    graptolites
    Silurian
Keyword
    Biostratigraphy
    Calatrava
    Central
    Conodont
    Corral
    Graptolite
    Jabalon
    Llandovery-Wenlock
    River
    Section
    Sheinwoodian
    Spain
    Strata
    Telychian-lower
    Upper
Abstract (in czech)
   Na profilu Jabalón River ve Španělsku byla vypracována graptolitová biostratigrafie svrchního telychu (svrchní část zóny crenulata) až spodního sheinwoodu (biozóna riccartonensis, případně dubius). Byly zjištěny dvě stratigrafické diskordance, jedna mezi zónami lapworthi a murchisoni, druhá mezi zónami murchisoni a riccartonensis. Oba hiáty korelují s eustatickými poklesy hladiny moří. Graptolitová společenstva obsahují jak kosmopolitní taxony, tak druhy dříve známé jen z Maroka či z jiných španělských profilů. V některých úrovních převládají graptoliti rodů Pristiograptus nebo Euroclimacis: Monoclimacis, Streptograptus a Mediograptus jsou naopak celkově vzácní. Konodonti byli nalezeni v intervalu od svrchní části graptolitové zóny spiralis do spodní části zóny murchisoni. Druh Pterospathodus amorphognathoides má stejný rozsah jako jinde ve světě. Byly popsány čtyři nové druhy graptolitů.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012