Record details

Title
    Hliníkem bohaté vložky v kvarcitech sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného "ostrova"
Statement of responsibility
    Ferry Fediuk
Other titles
    High-alumina intercalations in quartzites of the Sedlčany-Krásná Hora metamorphic "Islet" (Central Bohemia)
Author
    Fediuk, František, 1929-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Pages
    s. 152-154
Year
    2009
Notes
    2 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2008
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    analýza petrografická
    andalusit
    chemismus hornin
    geologie regionální
    granitoidy
    kvarcit
    ložisko sillimanitu
    metamorfóza kontaktní
    metapelity
    ordovik
    petrogeneze
    protolit
    sillimanit
    středočeská ostrovní zóna
    středočeský pluton
Geographical name
    Čechy střední (Česko)
    Sedlčany (Příbram, Sedlčany)
Keyword
    Bohaté
    Hliníkem
    Kvarcitech
    Metamorfovaného
    Ostrova
    Sedlčansko-krásnohorského
    Vložky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    12. 1. 2010
Import date
    8. 8. 2012