Record details

Title
    Hliníkem bohaté vody z nenasycené zóny pískovců: Atmosférickou depozicí nejvíce acidifikované prostředí v ČR?
Author
    Bruthans, J.
    Schweigstillová, Jana
Conference
    Československý mezinárodní hydrogeologický kongres (10. : 31.08.2009-03.09.2009 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Voda - strategická surovina pro 21.století
Pages
    S. 43-46
Notes
    Projekt: IAA300130806, GA AV ČR
    Překlad názvu: Al-enriched water from unsaturated zone of sandstone: The most acidified environment in the Czech Republic by the atmospheric deposition?
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
    VZ též MSM0021620855
Subject category
    acidification
    isotopic composition
    sandstone
Keyword
    Acidifikované
    Atmosférickou
    Bohaté
    ČR
    Depozicí
    Hliníkem
    Nejvíce
    Nenasycené
    Pískovců
    Prostředí
    Vody
    Zóny
Abstract (in czech)
   Hlavním cílem této práce bylo popsat chemizmus a isotopického složení vody nenasycené zóny pískovců. Studované vody jsou extrémně acidifikované. Izotopové složení H a O studovaných vod leží na lokální linii meteorické vody.
Abstract (in english)
   The study describes chemistry and isotopic composition of water from unsaturated zone of sandstone. Studied waters are extremely acidified. Isotopic composition of H and O of studied waters lies at local line of meteoric water.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012