Record details

Title
    Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
Other titles
    Huntite from quarry Bernartice near Dolní Kralovice (Czech Republic).
Author
    Franc, Jiří
    Kadlec, Tomáš
    Pauliš, Petr
    Veselovský, František
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 18, č. 1
Pages
    4
Year
    2010
Thesaurus term
    huntite, dolomite, serpentinite quarry, Bernartice near Dolní Kralovice, Czech Republic
Keyword
    Bernartice
    Česká
    Dolních
    Huntit
    Kamenolomu
    Kralovic
    Republika
Abstract (in czech)
   Huntit byl nalezen v serpentinitovém lomu Bernartice u Dolních Kralovic. Směr žíly je 35-45 st., sklon 70 st. k Z, mocnost 10-25 cm. Žíla je vyplněna bělavým dolomitem a agregáty křídově bílého práškovitého huntitu (určen rtg). Jeno chemické složení odpovídá vzorci Ca1.011Mg2.989(CO3)4.
Abstract (in english)
   Huntite from quarry Bernartice near Dolní Kralovice (Czech Republic).
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014