Record details

Title
    Ichnofosilie metamorfovaného paleozoika Vyhnanického hřbetu (?ordovik, východní Čechy)
Author
    Mikuláš, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 36-38
Year
    2001
Notes
    Překlad názvu: Trace fossils from the Palaeozoic metamorphic rocks at Vyhnanice (?Ordovician, East Bohemia, Czech Republic)
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Ichnofossils
    Palaeozoic
    Pragichnus
Keyword
    Čechy
    Hřbetu
    Ichnofosilie
    Metamorfovaného
    Ordovik
    Paleozoika
    Východní
    Vyhnanického
Abstract (in czech)
   Nové nálezy ichnofosilií potvrzují závěr SOUKUPA (1945), že v předpokládaném spodním paleozoiku Vyhnanického hřbetu se nacházejí tytéž ichnotaxony jako ve skaleckých a řevnických křemencích ordoviku Barrandienu, tj. Skolithos isp. a ?Pragichnus fascis.
Abstract (in english)
   Slightly metamorphosed rocks (quartzites and shales) presumably of Palaeozoic age at Vyhnanice (East Bohemia) yilded a simple ichnoassemblage consisting of Skolitos isp. and ?Pragichnus fascis.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012