Record details

Title
    Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika)
Statement of responsibility
    Petr Pauliš, František Novák, Jaromír Ševců
Other titles
    Kasolite from uranium deposit Zálesí near Javorník ve Slezsku [i.e. in Silesia] (Czech Republic)
Author
    Novák, František
    Pauliš, Petr, 1956-
    Ševců, Jaromír
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Vol./nr.
    Roč. 53, č. 3
Pages
    s. 275-277
Year
    2004
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Classfication no.
    549
    553.3/.4
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    difrakce rentgenová
    kasolit
    kontrola litologická
    lokalita mineralogická
    metoda prášková
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    minerály uranu
    nesosilikáty
    rudy U
    silesikum
    složení chemické
Geographical name
    ČR-Morava
    Zálesí (Jeseník, Jeseník)
Keyword
    Česká
    Javorníka
    Kasolit
    Ložiska
    Republika
    Rud
    Slezsku
    Uranových
    Zálesí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012