Record details

Title
    Koncepce jednoduché aparatury pro geoelektrická měření v aridních oblastech
Author
    Knejzlík, Jaromír
Conference
    Inženýrská seismologie (10.05.1994 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 3
Pages
    s. 226-234
Keyword
    Aparatury
    Aridních
    Geoelektrická
    Jednoduché
    Koncepce
    Měření
    Oblastech
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012