Record details

Title
    Korelace flyšových souvrství na podkladě petrofyzikálních parametrů
Statement of responsibility
    Pavel Ondra, Jaromír Hanák
Author
    Hanák, Jaromír
    Ondra, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 2
Pages
    s. 53-56
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    bradlové pásmo a přibradlová oblast
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hustotní charakteristiky hornin
    K (draslík - 19)
    korelace
    magnetická susceptibilita
    radioaktivní vlastnosti hornin
    sedimenty vnitrokarpatského paleogénu
    Th (thorium - 90)
    U (uran - 92)
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Flyšových
    Korelace
    Parametrů
    Petrofyzikálních
    Podkladě
    Souvrství
Abstract (in czech)
   Korelace souvrství flyšových sekvencí a vnitrokarpatského paleogénu bývá ztížena pro nedostatek fauny a jiných podkladů. V posledních letech bylo s.p. Geofyzika shromážděno mnoho tisíc laboratorních měření petrofyzikálních parametrů flyšových hornin tj. střední magnetické susceptibility, mineralogické hustoty a obsahu Th, U a K. Autoři se zabývali studiem východoslovenského flyše, bradlového pásma, vnitrokarpatského paleogénu a formací v oblasti Oravy a Kysuc. Získané údaje se dají použít pro srovnávací litologické studium při aplikaci moderních statistických metod, v daném případě lineární diskriminační analýzy.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012