Record details

Title
    Korelace jesenického a sobotínského amfibolitového masívu
Statement of responsibility
    Jiří Souček
Author
    Souček, Jiří
Language
    česky
Source title - monograph
    Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33
Pages
    s. 39-40
Classfication no.
    552
Conspectus category
    550
Keyword
    Amfibolitového
    Jesenického
    Korelace
    Masívu
    Sobotínského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 4. 2014
Import date
    12. 9. 2014