Record details

Title
    Korelace tektonických a litologických jednotek rakouské a moravské části moldanubika
Statement of responsibility
    Zdeněk Mísař
Other titles
    A correlation of tectonic and lithologic units of Austrian nad Moravian Moldanubicum
Author
    Mísař, Zdeněk
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník II. semináře České tektonické skupiny
Pages
    s. 52-53
Notes
    7 bibl.
Subject group
    facie
    geologie regionální
    moldanubikum
    tektonika bloková
    tektonika regionální
Geographical name
    ČR-Morava
    Rakousko-Niederösterreich
Keyword
    části
    Jednotek
    Korelace
    Litologických
    Moldanubika
    Moravské
    Rakouské
    Tektonických
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012