Record details

Title
    Late Carboniferous weathering and regolith at the Kudowa Trough, West Sudetes : palaeogeographic, palaeoclimatic and structural implications
Statement of responsibility
    Czesław August & Jurand Wojewoda
Author
    August, Czesław
    Wojewoda, Jurand
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologia sudetica
Vol./nr.
    Vol. 36
Pages
    p. 53-66
Year
    2004
Notes
    10 obr., 3 fot.
    Bibliografie na s. 65-66
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. sudetica
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    55
Subject group
    česká křídová pánev
    granit
    granitové kamenité eluvium
    krystalinikum
    křída-svrchní
    minerály jílové
    paleoklimatologie
    paleozoikum-svrchní
    perm-spodní
    příkop
    půda fosilní
    sedimenty klastické
    tektonika zlomová
    vnitrosudetská pánev
    westphal
    západosudetská oblast
    zvětrávání
    živce
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Kudowa Zdrój (Polsko-jihozápad)
    Náchod (Česko)
    Nový Hrádek (Náchod, Náchod)
    Polsko - jihozápad
    Žďárky (Náchod, Náchod)
Keyword
    Carboniferous
    Implications
    Kudowa
    Late
    Palaeoclimatic
    Palaeogeographic
    Regolith
    Structural
    Sudetes
    Trough
    Weathering
    West
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012