Record details

Title
    Major and trace elements in Tertiary volcanics of the Lužické hory Mts. and the adjacent area, northern Bohemia
Statement of responsibility
    Otakar Shrbený
Other titles
    Hlavní a stopové prvky v terciérních vulkanitech Lužických hor a okolí v severních Čechách
Author
    Shrbený, Otakar
Language
    anglicky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Vol. 34, no. 3
Pages
    p. 235-253
Year
    1989
Notes
    5 obr., 3 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Classfication no.
    552
Subject category
    česká křídová pánev
    geochemie magmatických hornin
    ostatní neovulkanity Českého masívu
    terciér
    výlevné horniny s foidy
Keyword
    Adjacent
    Area
    Bohemia
    Elements
    Hory
    Lužické
    Major
    Mts
    Northern
    Tertiary
    Trace
    Volcanics
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012