Record details

Title
    Měkkýši "Vápenného kálku" v severním úbočí Mokrého vrchu u Bubovic a jejich výpověď
Author
    Ložek, V.
    Žák, Karel
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Český kras
Vol./nr.
    Roč. 39, -
Pages
    s. 60-62
Year
    2013
Notes
    Překlad názvu: Molluscs of the "Vápenný kálek" site in the northern slope of the Mokrý Hill near Bubovice and their interpretation
    Rozsah: 3 s. : P
Subject category
    Holocene
    Mokrý Hill near Bubovice
    molluscs
Keyword
    Bubovic
    Kálku
    Měkkýši
    Mokrého
    Severním
    úbočí
    Vápenného
    Vrchu
    Výpověď
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    23. 10. 2014