Record details

Title
    Měkkýši z archeologických výkopů na Bacíně
Statement of responsibility
    Vojen Ložek
Other titles
    The molluscs from the archaeological excavation at Bacín
Author
    Ložek, Vojen
    Ložek, Vojen, 1925-
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Prehistorické jeskyně : katalogy, dokumenty, studie
    Prehistorické jeskyně. Katalogy, dokumenty, studie
Pages
    s. 385-391
Notes
    3 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Projekt: IAA3013005, GA AV ČR
    Překlad názvu: The molluscs from the archaeological excavation at Bacín
    Rozsah: 7 s.
Classfication no.
    551.7
    562/569
    902
Conspectus category
    902
Subject group
    denudace
    holocén
    korelace stratigrafická
    kras
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    lokalita archeologická
    lokalita fosiliferní
    Mollusca
    paleoekologie
    paleontologie
Subject category
    Holocene
    molluscs
    palaeoenvironmental reconstruction
Geographical name
    Bacín (Česko)
    Český kras
    ČR-Čechy
Keyword
    Archeologických
    Bacíně
    Měkkýši
    Výkopů
Abstract (in czech)
   Na základě nálezů měkkýšů autor rekonstruuje přírodní prostředí, počínající parkovou krajinou v časném holocénu a rozvíjející se až do podoby uzavřeného lesního prostředí v době holocénu klimatického optima. V době pozdního holocénu lesy přetrvaly, ale jejich malakofauna byla ochuzena.
Abstract (in english)
   Basing on molluscs record, the author suggests a palaeoenvironmental reconstruction, beginning with the formation of Early Holocene parkland and evolving into the closed forest of the holocene climatic optimum. During the Late Holocene the woodland persisted but its malacofauna was depauperized.

   Basing on molluscs record, the author suggests a palaeoenvironmental reconstruction, beginning with the formation of Early Holocene parkland and evolving into the closed forest of the Holocene climatic optimum. During the Late Holocene the woodland persisted but its malacofauna was depauperized
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
    Česká geologická služba
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012