Record details

Title
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
Other titles
    Mineral of the mixite group from the Krupka, Erzgebirge, Czech Republic
Author
    Sejkora, Jiří
    Škoda, Radek
    Škovíra, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 14-15, č. 1
Pages
    3
Year
    2007
Thesaurus term
    Czech Republic
    Erzgebirge
    Krupka
    Mixite group minerals
    supergene minerals
Keyword
    Horách
    Krupka
    Krušných
    Ložiska
    Minerál
    Mixitu
    Skupiny
Abstract (in czech)
   Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách byl intenzivně studován
Abstract (in english)
   Mineral of the mixite group from the Krupka, Erzgebirge, Czech Republic were studie in detail.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012