Record details

Title
    Needs to update the restoration measures in water management planning in the Czech Republic
Other titles
    Potřeba aktualizace navrhování revitalizačních opatření ve vodohospodářském plánování