Record details

Title
    Non-double-couple mechanisms of microearthquakes induced by hydraulic fracturing
Author
    Cornet, F. H.
    Eisner, L.
    Hill, D. P.
    Šílený, Jan
Conference
    EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2008 (70. : 09.06.2008-12.06.2008 : Rome, Itálie)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Rome 2008. 70th EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2008. Extended abstract & exhibitors' catalogue
Pages
    S. 16-20
Notes
    Projekt: IAA300120502, GA AV ČR3cav_un_auth*0000907
    Projekt: MTKI-CT-2004-517242, EC, XE3cav_un_auth*0250446
    Překlad názvu: Nestřižné složky mechanismu mikrozemětřesení indukovaných hydraulickým rozrušováním
    Rozsah: 5 s. : CD ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    hydraulic fracturing
    microearthquakes
    source mechanisms
Keyword
    Fracturing
    Hydraulic
    Induced
    Mechanisms
    Microearthquakes
    Non-double-couple
Abstract (in czech)
   Invertovali jsme znaménka a amplitudy reprezentativních mikrozemětřesení za účelem výzkumu zdrojových mechanismů v seismicitě indukované hydraulickým rozrušováním v plynovém poli Carthage Cotton Valley. Se skupinami 4 a 12 svisle umístěných geofonů ve dvou monitorovacích vrtech jsme mohli určit spolehlivě zdrojové mechanismy silnějších jevů s nejlepším poměrem signálu k šumu. Analýza indikuje převážně nestřižné zdrojové mechanismy s kladnou objemovou složkou souhlasící s představou otevírajicích se trhlin orientovaných blízko orientaci hydraulických fraktur. Indukované jevy jsou tedy zřejmě důsledkem trhlin otevírajících se vlivem injektáže fluida, nepotvrzuje předchozí studie interpretujcí seismicitu jako primárně střižný proces způsobený difúzí pórového tlaku do okolní horniny nebo střižným napětím vytořeným na hraně hydraulické trhliny.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013