Record details

Title
    Obraz neživé přírody
Author
    Hrádek, Mojmír
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Vír v údolí Svratky
Pages
    S. 13-24
Notes
    Projekt: GA205/06/1024, GA ČR
    Překlad názvu: Image of insentient nature
    Rozsah: 12 s.815009250
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    geomorphic division
    historical floods
    landscape setting
    main lanforms
    valley of the Svratka River
Keyword
    Neživé
    Obraz
    Přírody
Abstract (in czech)
   Nástin geomorfologického členění, geologických poměrů a vývoje reliéfu v okolí obce se zaměřením na údolí řeky Svratky, které tvoří hranici mezi Žďárskými vrchy a Nedvědickou vrchovinou. Je podán výčet povodní, které v minulosti obec Vír postihly s vylíčením vzniklých škod.
Abstract (in english)
   An outline of geomorphic division, geological seting and landforms development focused namely to the valley of the Svratka R. which divide two main units - the Žďárské vrchy Hills and Nedvědická vrchovina Upland. After that list of historical floods and informations on damages is given.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012