Record details

Title
    Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-Šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
Statement of responsibility
    Nela Doláková
Other titles
    Palynological studies of the sediments from the Šošůvka part of the Sloup-Šošůvka Cave and from the lower part of the supporting profile in the Kůlna Cave (Moravian Karst)
Author
    Doláková, Nela
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 87
Pages
    s. 275-288
Year
    2002
Notes
    1 obr., 1 diagr., 2 pl.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Classfication no.
    552
    561
Conspectus category
    552
Subject group
    holocén
    jeskyně
    kras
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    paleoekologie
    paleontologie
    palynologie
    pleistocén-svrchní
    sedimenty
    sedimenty jeskynní
Geographical name
    ČR-Morava
    Moravský kras
    Šošůvka (Blansko, Blansko)
Keyword
    části
    Jeskyní
    Kůlna
    Opěrného
    Palynologické
    Profilu
    Sedimentů
    Sloupsko-Šošůvských
    Spodní
    Studium
    šošůvské
Abstract (in english)
   Palynological studies of the sediments from the Šošůvka part of the Sloup-Šošůvka Cave and from the lower part of the supporting profile in the Kůlna cave (Moravian Karst) are presented. The reconstructions of the ecological conditions were made. In the Kůlna cave, the palynological results were compared with the studies of other geological and paleontological methods. The author tried to specify the stratigraphic position of the studied samples from the Šošůvka cave
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012