Record details

Title
    PGE in ultramafic rocks of the hidden ophiolite complex near Svitavy, Bohemian Massif
Author
    Ackerman, Lukáš
    Knésl, I.
    Pašava, J.
    Vymazalová, A.
Conference
    Biennial Meeting of the Society for Geology Applied to Mineral Deposits (9. : 20.08.2007-23.08.2007 : Dublin, Irsko)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    9th Biennial Meeting of the Society for Geology Applied to Mineral Deposits
Pages
    S. 1591-1594
Notes
    Projekt: KJB300130612, GA AV ČR
    Překlad názvu: Platinové kovy v ultramafických horninách skrytého ofiolitového komplexu u Svitav, Český masiv
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    PGE
    Svitavy (Czech Republic)
    ultramafic rocks
Keyword
    Bohemian
    Complex
    Hidden
    Massif
    Near
    Ophiolite
    PGE
    Rocks
    Svitavy
    Ultramafic
Abstract (in czech)
   Anomální koncentrace platinových kovů byly zjištěny v nízce mineralizovaném (Ni-Cu) pyroxenitu a serpentinitu získaných ze strukturního vrtu HSV-1. Na základě geologické a tektonické pozice se zdá, že tyto horniny představují pokračování Letovického ofiolitového komplexu.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012