Record details

Title
    Polymetamorphic sapphirine rocks of the Irumide age in Lower Luangwa Valley, Zambia
Other titles
    Polymetamorfní safirinové horniny irumidního stáří z údolí dolní Luangwy v Zambii
Author
    Sulovský, Petr
    Vrána, Stanislav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen
Vol./nr.
    Roč. 184, č. 3
Pages
    14
Year
    2008
Thesaurus term
    Sapphirine, Irumide metamorphism, regional metamorphism, Mesoproterozoic, Zambia
Keyword
    Age
    Irumide
    Lower
    Luangwa
    Polymetamorphic
    Rocks
    Sapphirine
    Valley
    Zambia
Abstract (in czech)
   Safirinové horniny obsahující enstatit a novotvořený antofylit a chlorit jsou charakterizovány analýzou horniny a minerálů, chamickým datováním monazitu a kalkulací teploty ekvilibrace v podmínkách nížeteplotní části granulitové facie
Abstract (in english)
   Sapphirine rocks containing enstatite and newly formed anthophyllite and chlorite are characterised by whole rock and mineral analyses, chemical dating on monazite, and calculation of temperature conditions at low-T granulite facies
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014