Record details

Title
    Poznámky ke vztahu variací atmogeochemického pole a heliogeofyzikálních jevů
Author
    Gruntorád, J.
    Střeštík, Jaroslav
Conference
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí (20. : 12.05.1998-14.05.1998 : Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Abstrakty referátů
Pages
    s. 7
Keyword
    Atmogeochemického
    Heliogeofyzikálních
    Jevů
    Pole
    Poznámky
    Variací
    Vztahu
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013