Record details

Title
    Příspěvek k poznání hornin rýchorského krystalinika
Statement of responsibility
    M. Cmuntová, Jiří Procházka
Other titles
    Contribution to the cognition of Rýchory crystalline rocks
Author
    Cmuntová, M.
    Procházka, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Výběr Prací (Geoindustria)
Vol./nr.
    Č. 11
Pages
    s. 77-90
Year
    1983
Notes
    1 obr., 4 tab., 6 bibl.
    Anglické resumé
Subject group
    analýza hornin
    břidlice zelená
    fylit
    horniny karbonátové
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    kvarcit
    metamorfika
    ordovik
    silur
Subject category
    rýchorské krystalinikum
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Hornin
    Krystalinika
    Poznání
    Příspěvek
    Rýchorského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012