Record details

Title
    Příspěvek ke zprovoznění technické památky Důl Jeroným Čistá
Author
    Kořínek, R.
    Kukutsch, Radovan
    Žůrek, P.
Conference
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2009 (13.10.2009-15.10.2009 : Příbram, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2009
Pages
    S. 1-5
Notes
    Autoři celkem: 3
    Projekt: GA105/09/0089, GA ČR
    Překlad názvu: Contribution to opening of technical monument Jeroným Mine, Čistá
    Referát T5
    Rozsah: 5 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    abandoned mining works
    Jeroným mine
    old mining works
Keyword
    Čistá
    Důl
    Jeroným
    Památky
    Příspěvek
    Technické
    Zprovoznění
Abstract (in czech)
   Vzhledem k nutnosti posuzovat stávající stav důlních komplexů v oblasti Dolu Jeroným z hlediska budoucího využití, je nutné se zabývat propojením obou částí tohoto komplexu, a to částí opuštěných důlních děl (ODD) a starých důlních děl (SDD). Nosným tématem je popis variant propojení, které sledují nejen logickou posloupnost rekonstrukčních prací, ale berou v potaz i gravitační odvodnění dolu a neznámou důlně-geologickou situaci.
Abstract (in english)
   Given the need to assess the current status of mining complexes in the Jeroným Mine area in terms of future use, must be addressed by connection of the two parts of this complex - abandoned mine workings (AMW), and old mine works (OMW). The main theme is the description of connection options, which monitor not only the logical sequence of reconstruction work, but take into account the gravity drainage of the mine and an unknown mining-geological situation.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012